PURVĪTIS

Cena
75.00 €
Beidzot tapis izcilajam gleznotājam Vilhelmam Purvītim veltīts izdevums, kas sniedz patiešām vispusīgu un vizuāli kvalitatīvu ieskatu viņa dzīvē un daiļradē!
Meistara 150. jubilejas gadā izdotā grāmata ietver apjomīgu viņa darbu albumu, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces ievadu un dr. art. Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu “Ainava ar gleznotāju” par Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā.

Grāmata “Purvītis” ir fundamentāls ieguldījums latviešu profesionālās mākslas pamatvērtību izpētē un tās izcilāko sasniegumu apliecināšanā, kā arī ir lielisks palīgs mūsu kultūras popularizēšanā.
Lappušu skaits 552
Izdevējs Neputns
Svars (kg) 2.800
Izmērs (cm) 28.7 × 25.7 × 4.7

Preces apraksts

Mākslas albumā “Purvītis” lasāms Kristiānas Ābeles pētījums “Ainava ar gleznotāju”. Albuma sastādītāja Laima Slava, tekstu autori: Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce. Dizains: Inese Hofmane. Attēlu apstrāde: Inese Hofmane, Jānis Pauzers.

Vilhelma Purvīša vārds, šķiet, varētu būt vienīgais, kuru saistībā ar latviešu mākslu zina pat paviršs interesents. To spoži atklāja arī Orsē muzejā Parīzē lieliskas atsauksmes guvusī Baltijas simbolisma mākslas izstāde, kurā tieši Vilhelma Purvīša darbi izcēlās ar savu meistarību un ainavas žanram unikālu, suverēnu izteiksmes spēku, atgādinot par viņa darbu starptautiskajiem panākumiem jau meistara jaunības laikā 19./20. gs. mijā un 20. gs. sākumā.

Lai gan gadu gaitā ir sakrājies lielāks skaits šim izcilajam gleznotājam veltītu izdevumu, tomēr jāatzīst, ka līdz šim neviens no tiem nespēj sniegt patiešām vispusīgu un vizuāli kvalitatīvu ieskatu viņa dzīvē un daiļradē. Šo robu aizpildīt meistara 150. jubilejas noskaņās tiecas jaunais izdevums, kas ietver apjomīgu viņa darbu albumu ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un dr. art. Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu “Ainava ar gleznotāju” par Vilhelma Purvīša dzīvi un darbību mākslā.

Šis izdevums tiecas dot iespēju ieraudzīt gandrīz visus meistara apzinātos darbus gan Latvijā — muzejos un privātkolekcijās —, gan muzeju kolekcijās citviet. Gan Kristiāna Ābele, gan Vilhelma Purvīša jubilejas izstādes veidotāja, LNMM glezniecības fondu glabātāja Aija Brasliņa ir apzinājušas meistara darbu iespējamās atrašanās vietas, precizējušas datējumu un izvērtējušas to autentiskumu. Kā zināms, īpaši traģisks ir Purvīša izvēlēto darbu krājuma zudums, ko mākslinieks bija izvēlējis pats savam muzejam, Otrā pasaules kara izskaņā.

Profesionāli izcilu darbu šīs grāmatas tapšanā ir ieguldījusi grāmatas māksliniece Inese Hofmane. Lai šis izdevums patiešām sasniegtu tam uzstādīto mērķi, tam nepieciešams arī poligrāfiski augstvērtīgs īstenojums, ko īstenojusi Jelgavas tipogrāfija.

Grāmata “Purvītis” ir fundamentāls ieguldījums latviešu profesionālās mākslas pamatvērtību izpētē un tās izcilāko sasniegumu augstvērtības apliecinājumā, lielisks palīgs mūsu kultūras sasniegumu popularizēšanā.

Literārā redaktore Māra Ņikitina.

Tekstu autori: Kristiāna Ābele, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce.

Tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Iveta Boiko.

Angļu teksta korektore Iveta Boiko.

Dizains, makets: Inese Hofmane.

Attēlu apstrāde: Inese Hofmane, Jānis Pauzers

 

Preces parametri

Vispārējās īpašības

Valoda: latviešu
Izdošanas gads: 2022
Izdevējs: Neputns

Citi piedāvājumi